• شکر نعمت نعمتت افزون کند

  شکر نعمت نعمتت افزون کند

   ! هشدار داده بودم کفش هایم پاره شده
  اما تو جدی ؛ نه گرفتی از من کفش های وصله زده ام را نه تاب آن تابدار چرخ چرخدار موتور سه چرخم را که چه بگویم
   ! از این همه نادیدنی بذل عنایات تو که خفه کرد ما را
  مقصر توئی که جدی نگرفتی تاول ، تاولهای پای خونینم را که ؛ فرش رنگین خانه ات را سرخ و سیاه خون پایم نجس کرد و جان برکفان آستان بوس حریم کبریائیت انگ کفر بر من زدند 

   


 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: